ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ๐๐ UPDATE ๐๐๐๐ เหมือนจะไม่เหนื่อย ๐๐ >>

 

 
๐๐ แวบ แวบ ๐๐
๐๐ แปรปรวน ๐๐
๐๐ งานปลดเกษียณ ๐๐
๐๐ ช่วงนี้ ๐๐
๐๐ เหมือนจะไม่เหนื่อย ๐๐
๐๐ งานใหญ่ ๐๐
๐๐ UPDATE ๐๐
๐๐ ที่เก่าเวลาเดิม ๐๐
๐๐ กุลสตรี ๐๐
๐๐ อังคาร-พฤหัส ๐๐
๐๐ ย้อน ๐๐

คิดไว้ละกัน...
ว่ายังอยู่ในช่วงเด็กกะลังโต55
maprang   
Wed 29 Aug 2007 23:58 [1]